top of page
Zaměření stávajících budov

- vyhotovíme geometrický plán pro vyznačení budovy či přístavby v katastru nemovitostí

- v případě novostavby je potřeba potvrzení o přidělení čísla popisného z příslušného obecního úřadu

- zaměření svislých a vodorovných konstrukcí provádíme kombinaci klasických geometrických metod 

- výsledkem zaměření je digitální dokumentace ve formě půdorysů, příčných řezů, pohledů daného prostoru

Pasport budov

- v oblasti prostorové evidence prvků nabízíme standardizované moduly pasportu budov, místních komunikací, veřejného osvětlení, dopravního značení, městského mobiliáře, dětských hřišť, zeleně, hřbitovů

Prohlášení vlastníka

- je dokument, kterým se budova rozdělí na bytové a nebytové jednotky

- zaměříme podlahovou plochu jednotek a jednotky jako celek

- zajistíme vypracování smluv o převodu jednotek a vklad do katastru nemovitostí, založení společenství vlastníků

STAVEBNÍ ZAMĚŘENÍ BUDOV
bottom of page