top of page

Vyhotovení geometrických plánů pro obec Kamenice, Sulice a Čerčany

Zaměřen inženýrských sítí pro firmu ČEZ Distribuce, a.s.

Zaměření vodních toků (Krupský, Šenovský, Chlumecký, Telnický, Rybný)

Stavba vodovodu a kanalizace pro obec Kamenice, Sulice, Křížkový Újezdec a Kostelec u Křížků

Stavba čerpací stanice Eurowag v Rozvadově

Stavba mrazírny v areálu HOPI Modletice

Stavební zaměření policejních služeben v Moravskoslezském kraji

Stavba vodovodu a kanalizace v Bukovanech

Stavba kanalizace v Sukoradech

Stavba Bytový a komerční komplex Jesenice - city

Pasportizace kanalizace pro město Rožnov pod Radhoštěm

Stavba golfového hřiště Kácov

Revitalizace centra obce Kostelec u Křížků

Obnova Lochotínského parku v Pzni

Stavba transformovny 110/22 kV v Jílovém u Prahy

Krásnohorská elektro s.r.o.

Jiří Richter

Unives s.r.o.

ABBE s.r.o.

Obec Kamenice

Obec Sulice

Obec Čerčany

Hydroprojekt a.s.

IMOS invest s.r.o.

ČEZ Distribuce, a.s.

AZ Elektrostav, a.s.

Elmoz-Czech s.r.o.

Hrazdíra elektro s.r.o.

Miroslav Cihelka

Petr Kadlec Elektro-kovo

Elektroservis VV s.r.o.

Mašek elektro s.r.o.

Jan Kukačka s.r.o.

PSJ a.s.

SMO s.r.o.

Studio MIJA spol. s.r.o.

I. Kamenická s.r.o.

MESSY s.r.o.

VodaM s.r.o.

Golfer s.r.o.

Propos s.r.o.

HB GOLF s.r.o.

VÝZNAMNÉ PRÁCE
NAŠÍ ZÁKAZNÍCI
bottom of page